شیر برقی دانفوس

شیر برقی دانفوس
Danfoss Solenoid Valve

شیر برقی دانفوس یا سلونوئید ولو دانفوس (solenoid valves danfoss)  برای کنترل انواع سیال های مبرد در سیستم های برودتی و سیکل های تبرید مورد استفاده قرار می‌گیرد. می‌توان گفت دقت در شیر برقی دانفوس نسبت به مدل های دیگر موجود در بازار بیشتر بوده و بدون نیروی انسانی می‌توان از آن ها استفاده نمود. از ویژگی های این شیر برقی سرعت بالا در باز و بسته کردن مدار می‌باشد.

شیر های برقی دانفوس مدل EVR از سایز 1/4 اینچ تا 2 اینچ طراحی شده اند و به دو نوع جوشی و مهره ای در بازار ارائه شده اند.

شیر برقی دانفوس
شیر برقی دانفوس
شیر برقی دانفوس
شیر برقی دانفوس
شیر برقی دانفوس
شیر برقی دانفوس
شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 3 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 3 Solder

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Solder

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Size 1/2 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Size 1/2 Solder

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 1/2 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 1/2 Solder

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 5/8 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 5/8 Solder

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 15 سایز 5/8 اینچ

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 15 سایز 5/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 15 Size 5/8 Flare

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 15 سایز 7/8 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 15 سایز 7/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 15 Size 7/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 7/8 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 7/8 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 20 Size 7/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 1/8 1 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 1/8 1 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 20 Size 1 1/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 1/8 1 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 1/8 1 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 25 Size 1 1/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 3/8 1 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 3/8 1 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 25 Size 1 3/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 32 سایز 5/8 1 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 32 سایز 5/8 1 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 32 Size 1 5/8 Solder

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 40 سایز 1/8 2 اینچ

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 40 سایز 1/8 2 اینچ

Danfoss Solenoid Valve EVR 40 Size 2 1/8 Solder

بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ EVR 3 3/8 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 3 Flare
مشخصات فنی محصول
وزن ناخالص 0/26 kg
وزن خالص 0/19 kg
سیستم فعال کننده 13/5 mm
دمای محیط -40 -80 C°
نوع اتصال ورودی مهره ای
اندازه ورودی 3/8 in | 10mm
حداکثر فشار کاری 45.2 bar | 655 psig
MaxOPD 10W AC 38 bar | 550 psi
MOPD وابسته به کویل
اندازه روزنه 3/3 mm
نوع اتصال خروجی مهره ای
اندازه خروجی 3/8 in | 10 mm
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 3 سایز 3/8 اینچ EVR 3 3/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 3 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ EVR 6 3/8 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Flare
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 3/8 اینچ EVR 6 3/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ EVR 6 Size 1/2 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Size 1/2 Flare
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 6 سایز 1/2 اینچ EVR 6 Size 1/2 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 6 Size 1/2 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ EVR 10 Size 1/2 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 1/2 Flare
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 1/2 اینچ EVR 10 Size 1/2 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 1/2 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ EVR 10 Size 5/8 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 5/8 Flare
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 10 سایز 5/8 اینچ EVR 10 Size 5/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 10 Size 5/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی مهره ای دانفوس مدل EVR 15 سایز 5/8 اینچ EVR 15 Size 5/8 Flare

Danfoss Solenoid Valve EVR 15 Size 5/8 Flare
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 15 سایز 7/8 اینچ EVR 15 Size 7/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 15 Size 7/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 7/8 اینچ EVR 20 Size 7/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 20 Size 7/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 20 سایز 1/8 1 اینچ EVR 20 Size 1 1/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 20 Size 1 1/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 1/8 1 اینچ EVR 25 Size 1 1/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 25 Size 1 1/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 25 سایز 3/8 1 اینچ EVR 25 Size 1 3/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 25 Size 1 3/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 32 سایز 5/8 1 اینچ EVR 32 Size 1 5/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 32 Size 1 5/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
بازگشت به لیست

شیر برقی جوشی دانفوس مدل EVR 40 سایز 1/8 2 اینچ EVR 40 Size 2 1/8 Solder

Danfoss Solenoid Valve EVR 40 Size 2 1/8 Solder
مشخصات فنی محصول
مشخصات فنی برای این محصول ثبت نشده!
img
نیاز به کمک دارید؟

ارائه خدمات مهندسی جهت راه‌اندازی و بهینه‌سازی سیستم‌های برودتی توسط کارشناسان آسه تجارت آسیا، جهت مشاوره می توانید با کارشناسان متخصص ما در ارتباط باشید.

021-75092

نحوه کار شیر های برقی دانفوس

در شیرهای برقی از نیروی مغناطیسی جهت قطع و وصل کردن جریان سیال استفاده می‌شود. در داخل این شیرها، یک هسته مرکزی به همراه یک سیم پیچ وجود دارد. زمانی که برق از داخل سیم پیچ عبور می‌کند، باعث ایجاد نیروی الکترومغناطیسی می‌شود و بدین طریق می‌تواند حرکت سلونوئید یا هسته مرکزی را کنترل نماید. این قطعه نسبت به شیرهای دستی و مکانیکی می‌تواند از راه دور کنترل شود و این از مزیت شیر برقی می‌باشد. همچنین از دیگر مزیت های این قطعه می‌توان به دقت بالای آن اشاره کرد. محل قرار گیری شیرهای برقی در خط مایع سیستم برودتی و بین سایت گلاس و اکسپنشن ولو دانفوس است. قطعه اصلی شیرهای برقی، سلونوئید است که در مرکز آن قرار گرفته است و از داخل آن سوزنی شیر رد شده است.

 

ویژگی های شیر برقی دانفوس

 • غیر حساس به خاک
 • طیف گسترده ای از برنامه های کاربردی
 • نصب آسان در مدار
 • طیف وسیعی از اندازه ها، انواع اتصال و همراه با کویل برای کلیه ولتاژها و فرکانس ها
 • امکان کنترل دقیق ظرفیت، توزیع گاز داغ و تزریق مایع
 • سازگار با بیشتر مبردهای فلوئوره شده و مبردهای سازگار با محیط زیست

شیر برقی های دانفوس قابل استفاده در انواع سیکل‌های برودتی و تهویه مطبوع بوده و با اکثر مبردهای رایج از جمله R22، R134a، R410a، R404a، R407C، R410a و R507 سازگاری دارد. بازی دمایی کارکرد این شیرها از 40 درجه زیر صفر تا 105 درجه سانتی‌گراد بالای صفر و تا حداکثر فشار 32 بار قابل استفاده است. طراحی اتصالات شیرهای برقی دارای دو نوع جوشی و مهره‌ ای با انواع سایزها می‌باشد.

از نمونه های شیرهای دیگری که وجود دارد، می‌توان به مدل های مختلف شیر دستی اشاره داشت، جهت مشاهده محصولات و اطلاع از قیمت شیر دستی دانفوس کلیک کنید.

 

اجزای تشکیل دهنده شیر برقی دانفوس

 • بدنه برنجی
 • هسته مغانطیس (که به صورت سیم پیچ است)
 • فنر
 • بارل یا دیافراگم
 • ارینگ ابندی

 

قیمت شیر برقی دانفوس

شرکت بازرگانی آسه تجارت آسیا یکی از بزرگ ترین وارد کنندگان محصولات دانفوس در ایران بوده و بعلت واردات مستقیم و حذف واسطه، محصولات این شرکت را با قیمت بسیار رقابتی در انواع کاربری‌های صنعتی در حوزه تهویه و تبرید ارائه می‌نماید. این شرکت سعی در ارائه شیر های برقی دانفوس با بهترین قیمت در ایران دارد. جهت اطلاع از قیمت ها می توانید با شماره تلفن 021-75092 تماس حاصل فرمایید.